MOJA apoteka BLOG:

Za dobro zdravlje jedite polako, duboko dišite, živite umjereno, radujte se svakoga dana!

25. 03. 2021. godine

Nedelje posvećene antimikrobnoj rezistenciji

Tokom nedelje posvećene antimikrobnoj rezistenciji, širom svijeta se organizuju kampanje sa ciljem podizanja svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika. Povodom ovog događaja, podržali smo mlade kolege, predstavnike Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (Srpska Medical Students’ International Committee – SaMSIC),  volontersku, neprofitabilna i nepolitička organizaciju koju čine studenti medicinskog fakulteta svih smjerova i godina.

Zajedno smo posjetili vrtić “Zvjezdica” i sa našim najmlađim sugrađanima obnovili i stekli neka nova znanja o bakterijama. Studenti medicine, budući doktori i farmaceuti, kroz kreativne radionice pokazali su mališanima  na koji način se bakterije prenose, šta su to antibiotici, kada i kako ih koristimo, te koja je  tehnika  pravilnog pranja ruku, koja je ujedno i najvažnija preventivna mjera za suzbijanje samog nastanka infekcija.

Sve ovo zabilježila je i kamera omiljene dječije emisije  “Sveznalica”.

Veliku zahvalnost dugujemo mladim kolegama iz SAMSIC-a  na inicijativi  i na odličnim idejama koje su u cilju edukacije naših najmlađih sugrađana.

Vjerujemo da nas u narednom priodu očekuje još mnogo zajedničkih, kreativnih projekata edukativnog karaktera.


×