30. 04. 2020. godine

MOJA APOTEKA NAGRAĐENA QUDAL MEDALJOM

Moja apoteka je u junu 2020.god., po drugi put, nagrađena prestižnom QUDAL medaljom. Projektom QUDAL istražuju se i nagrađuju subjekti (proizvodi, usluge, mediji, javne osobe, kulturni i sportski sadržaji i dr.) koji na određenoj teritoriji nude najveći nivo kvaliteta – prema mišljenju građana – odnosno samih korisnika. Cilj projekta QUDAL je skrenuti pažnju javnosti na važnost kvalitete u svakodnevnom odabiru i prava građana na vrhunski nivo kvaliteta, kao i omogućiti potrošačima lakše snalaženje i lakši pronalazak najkvalitetnijih proizvoda i usluga na tržištu. U ovoj studiji većina ispitanika na teritoriji Bosne i Hercegovine navela je ‘Moja Apoteka’ kao broj jedan po kvalitetu u sljedećoj kategoriji: ”Navedite naziv lanca apoteka koji, prema vašem ličnom iskustvu i mišljenju ili iskustvu i mišljenju vaših bližnjih, nudi najviši nivo kvaliteta na bosanskohercegovačkom tržištu…” Učesnici su bili građani BiH, stariji od 17 godina koji često kupuju u apotekama. Istraživanje tržišta sprovedeno je u aprilu 2020. na uzorku od 1200 ispitanika.

Za zdravstvenu ustanovu kao što je MOJA apoteka, od velikog je značaja dobijena Qudal medalja za 2020/2021.god., koja na osnovu gorenavedenih istraživanja pokazuju da upravo sada, u vrijeme Covid-19 krize, potrošači ipak ne gube povjerenje u našu ustanovu i njene zaposlene. U ovakvom tržišnom okruženju koje karakteriše nesigurnost i bojazan, respektabilni certifikati poput QUDAL – Quality meDAL-a dodatno učvršćuju povjerenje kod postojećih kupaca i privlače nove na osnovu pozitivnih iskustava velikog broja stalnih kupaca. Medaljom QUDAL ZU MOJA apoteka šalje jasnu poruku, koliko je važno pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga, kako bi se osigurala dobrobit kupaca, pacijenata i njihovih porodica. Ovo istraživanje je rađeno u skladu s odredbama Međunarodnog kodeksa za sprovođenje tržišnih i društvenih istraživanja koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska udruženja istraživačkih stručnjaka (ESOMAR).


×