Static overlay
Vaše zdravlje je
NAŠA MISIJA!
Najveći lanac apoteka u Bosni i Hercegovini
Static overlay
Vaše zdravlje je
NAŠA MISIJA!
Najveći lanac apoteka u Bosni i Hercegovini

DOBOJ

APOTEKA DOBOJ • Dežurna apoteka
Adresa: Nemanjina br. 18
Telefon: 053/241–626
Radno vrijeme: 0:00 – 24:00
Subota: 0:00 – 24:00
Nedjelja: 0:00 – 24:00
E-mail: ap.doboj@mojaapoteka.net

GRADSKA APOTEKA DOBOJ
Adresa: Nemanjina bb
Telefon: 066/586-971
Radno vrijeme: 7:00 - 21:00
Subota: 8:00 - 21:00
Nedjelja: 8:00 - 15:00
Email: ap.doboj@vivamedic.net

APOTEKA 1. MAJ DOBOJ
Adresa: Svetog Save br. 31
Telefon: 066/413-330
Radno vrijeme: 7:00 - 22:00
Subota: 9:00 - 22:00
Nedjelja: 10:00 - 22:00
Email: ap.doboj1maj@vivamedic.net

APOTEKA CENTAR DOBOJ
Adresa: Svetog Save br. 5
Telefon: 053/225–311
Radni dan: 7:00 - 22:00
Subota: 7:30 - 21:00
Nedjelja: 8:00 - 14:00
E-mail: аp.centardoboj@mojaapoteka.net

GRADSKA 1. APOTEKA DOBOJ
Adresa: Nemanjina br. 18
Telefon: 066/437-700
Radno vrijeme: 7:00 - 21:00
Subota: 7:00 - 21:00
Nedjelja: 7:00 - 21:00
Email: ap.doboj1@vivamedic.net

×