MOJA APOTEKA NAGRAĐENA QUDAL MEDALJOM

Moja apoteka je u junu 2020.god., po drugi put, nagrađena prestižnom QUDAL medaljom. Projektom QUDAL istražuju se i nagrađuju subjekti (proizvodi, usluge, mediji, javne osobe, kulturni i sportski sadržaji i dr.) koji na određenoj teritoriji nude najveći nivo kvaliteta – prema mišljenju građana – odnosno samih korisnika. Cilj projekta QUDAL je skrenuti pažnju javnosti na važnost kvalitete u svakodnevnom odabiru…


30. 04. 2020. godine


×