RIJEČ DIREKTORA

Promocija zdravog načina života i unaprjeđenje zdravlja stanovništva obezbjeđenjem dostupnih, efikasnih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda i pružanjem apotekarske usluge od strane visokokvalitetnih i stručnih zaposlenika, u efikasnom i efektivnom lancu savremenih i inovativnih apoteka, je misija kojoj je MOJAapoteka dosljedna.

MOJAapoteka je nastala kao djelo domaće kreativnosti, a rezultat je internacionalnih iskustava i razumijevanja potreba domaćeg tržišta. MOJAapoteka je dizajnirana prema najsavremenijim svjetskim standardima, što podrazumijeva apoteku otvorenog tipa, uz neposredan kontakt između naših sugrađana i apotekara.

MOJAapoteka je posebna, prije svega, po tome što je kreirana tako da može pravovremeno da odgovori na sve potrebe korisnika u vezi sa zdravljem. Danas smo lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u RS, te imamo najveću apotekarsku mrežu u RS, sa jednom apotekom i u Federaciji BiH.

Pozicija tržišnog lidera rezultat je kontinuiranog ulaganja u kvalitet i modernizaciju procesa rada naših apoteka te stalne težnje ka zadovoljenju potreba naših sugrađana.
Značajnim investicionim ulaganjima u otvaranje novih apoteka, implementacijom novog koncepta rada otvorenih receptura, kontinuiranim uvođenjem šireg asotimana lijekova i drugih proizvoda, pažljivim kreiranjem ponude koja može pravovremeno da odgovori na sve potrebe korisnika u vezi sa zdravljem, ulaganjem u ljudske resurse i tehnologiju, te potpunoj usmjerenosti ka zadovoljenju potreba građana u smislu pružanja najkvalitetnijih usluga apotekarske djelatnosti, uspjevamo sačuvati povjerenje naših sugrađana i sticati nove zadovoljne korisnike.

MOJAapoteka ostvaruje uspješan poslovni rezultat pored svih negativnih kretanja u vrijeme krize izazvane trenutnom situacijom i nepovoljnijih uslova poslovanja. Tome je doprinijelo veliko angažovanje svih zaposlenih radnika MOJAapoteka koji obezbjeđuju da se poslovanje odvija u skladu sa smjernicama dobre apotekarske prakse i najvišim standardima u apotekarskoj djelatnosti.

Danas je MOJAapoteka simbol visokog standarda u domenu apotekarske djelatnosti, gdje naši sugrađani u svakom trenutku mogu da dobiju stručne savjete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama.

U narednom periodu, nastavićemo sa aktivnostima koje podrazumijevaju ulaganje u kvalitet i modernizaciju procesa rada, otvaranje apoteka na novim geografskim tržištima i renoviranje postojećih apoteka, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših sugrađana. Na taj način ostvarujemo našu viziju da smo savremena ustanova u funkciji kupaca, zaposlenih i šire javnosti, koja je spremna da zadovolji sve potrebe korisnika iz domena apotekarske djelatnosti, u cilju promocije, očuvanja i poboljšanja zdravlja stanovništva.

Ovom prilikom želim da se zahvalim našim korisnicima na ukazanom poverenju, svim zaposlenima koji svojim entuzijazmom, trudom i znanjem doprinose daljem razvoju naše ustanove i svim poslovnim partnerima koji su u proteklom periodu zajedno sa nama radili na promociji, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja naših sugrađana.

Nataša Stanojević