MOJAapoteka DANAS

Zdravstvena ustanova MOJA apoteka vrši izdavanje  lijekova na recept, promet na malo medicinskih preparata, ortopedskih pomagala, kozmetičkih i toaletnih preparata, snabdijevanje dječijom hranom i opremom, kao i dijetetskim proizvodima. Pored svega navedenog, raspolaže širokim asortimanom proizvoda biljnog porijekla i svakodnevno vrši razne usluge u svrhu prevencije od bolesti, a u cilju očuvanja zdravlja građana.

MOJA apoteka danas je tržišni lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u RS, sa apotekarskom mrežom od 62 apoteke i više apotekarskih stanica, na području 26 opština u RS i 1 u Federaciji BiH.

Od 2019. god. kao dio ustanove posluju i dva apotekarska lanca- ZU Vivamedic i ZU Viva farm, a odnedavno i ZU Royal Medicalpharm.

Zajedno sa ovim ustanovama MOJA apoteka čini  grupaciju koja u svom sastavu ima oko 100 prodajnih objekata, širom RS i jedan u FBiH.

Rad u našim apotekama organizovan je prema potrebama i zahtjevima stanovništva, što je i glavni pokretač za uvođenje pojedinih novina. Izdvojićemo neke od njih:

  • dežurstvo 24 sata u Banjaluci, Doboju i Bijeljini,
  • kućna dostava lijekova u Banjaluci, u periodu od 08.00 -21.00h, za porudžbine u vrijednosti preko 10,00 KM. ;
  • besplatan info-telefon 24 časa dnevno, kako bi zainteresovani građani u svakom trenutku mogli dobiti stručne savjete i odgovore na svoja pitanja i dileme.
Posebna pažnja se obraća na stručnost osoblja. Danas imamo više od 270 zaposlenih. Pored zastupljene kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, u našim apotekama obrazuju se diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari uz mentore, magistre farmacije i specijaliste.

Rad u apoteci obavlja se u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i dostignutim standardima u apotekarskoj djelatnosti. Među prvima smo podnijeli zahtjev za sertifikaciju kao obavezan standard kvaliteta za sve naše apoteke.