DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društveno odgovorno poslovanje MOJAapoteka zasniva na etičkim principima kao i otvorenosti prema pacijentima, kupcima, zaposlenima, društvenoj zajednici , saradnicima i dobavljačima.

Poslovanje Moje apoteke odvija se u elektronskoj formi što značajno olakšava rad i komunikaciju, kako internu tako i eksternu, a posebno sa Fondom zdravstvenog osiguranja s kojim je zaključen ugovor o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima.

Rad apoteka je organizovan prema potrebama i zahtjevima stanovništva, kojima smo jedini pružili dežurstvo od 24 sata na području gradova Banjaluke, Doboja i Bijeljine.

Pored otvorenih novih apoteka u najudaljenijim opštinama Republike Srpske, otvorene su i apotekarske stanice u udaljenim prigradskim i seoskim područjima, kako bi bila obezbjeđena dostupnost apotekarske usluge što većem broju stanovništva.

Kvalitativna novina u radu apoteka u sastavu MOJAapoteka je besplatan info-broj za stanovništvo 24 sata, kako bi zainteresovani u svakom trenutku mogli dobiti neophodnu informaciju o lijekovima ili stručni savjet iz oblasti farmaceutske struke.

U skladu sa važećom regulativom iz oblasti apotekarske djelatnosti MOJAapoteka primjenjuje  smjernice Dobre apotekarske prakse, koje predstavljaju smjernice  za obezbjeđenje kvaliteta u pružanju apotekarskih usluga.

Opredijeljenost za kvalitet potvrđena je, u skladu sa regulativom iz oblasti zdravstvene zaštite, podnošenjem zahtjeva za sertifikaciju svih apoteka u sastavu MOJAapoteka, kao obaveznog  standarda za sve zdravstvene ustanove.

Pored kontinuirane edukacija zdravstvenih radnika (kongresi, seminari, predavanja…) u  apotekama se edukuju i pripravnici- diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari, po propisanom programu.

Svjesni činjenice da samo ambiciozni i stručni kadrovi mogu doprinijeti razvoju i zajedničkom uspjehu, u Mojoj apoteci podrška se daje zaposlenima kroz definisane kriterije nagrađivanja za ostvarene izuzetne rezultate u poslovanju.

Kao društveno odgovorna ustanova MOJAapoteka podršku daje i sportskim, kulturnim i humanitarnim projektima, u skladu sa zahtjevima i mogućnostima.

Principi Moje apoteke u poslovanju, kao i stalno unapređenje  farmaceutske struke, imaju  za konačan cilj, zadovoljnog  klijenta, koji će u pruženoj usluzi prepoznati kvalitet definisan standardima sigurnosti u pružanju apotekarske usluge.