MOJAapoteka DANAS

Zdravstvena ustanova MOJA apoteka vrši izdavanje lijekova na recept, promet na malo medicinskih preparata, ortopedskih pomagala, kozmetičkih i toaletnih preparata, snabdijevanje dječijom hranom i opremom, kao i dijetetskim proizvodima. Pored svega navedenog, raspolaže širokim asortimanom proizvoda biljnog porijekla i svakodnevno vrši razne usluge u svrhu prevencije od bolesti, a u cilju očuvanja zdravlja građana.
MOJA apoteka danas je tržišni lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u RS, sa apotekarskom mrežom od 60 apoteka i više apotekarskih stanica, na području 24 opštine u RS i 1 u Federaciji BiH.
Rad u našim apotekama organizovan je prema potrebama i zahtjevima stanovništva, što je i glavni pokretač za uvođenje pojedinih novina. Izdvojićemo neke od njih:
• dežurstvo 24 sata u Banjaluci, Doboju i Bijeljini,
• kućna dostava lijekova u Banjaluci, u periodu od 08.00 -21.00h, za porudžbine u vrijednosti preko 10,00 KM. ;
• besplatan info-telefon 24 časa dnevno, kako bi zainteresovani građani u svakom trenutku mogli dobiti stručne savjete i odgovore na svoja pitanja i dileme.
Posebna pažnja se obraća na stručnost osoblja. Danas imamo više od 250 zaposlenih. Pored zastupljene kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, u našim apotekama obrazuju se diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari uz mentore, magistre farmacije i specijaliste.
Rad u apoteci obavlja se u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i dostignutim standardima u apotekarskoj djelatnosti. Među prvima smo podnijeli zahtjev za sertifikaciju kao obavezan standard kvaliteta za sve naše apoteke.