MOJAapoteka DANAS

Zdravstvena ustanova MOJAapoteka vrši izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi, promet na malo medicinskih preparata i ortopedskih pomagala, promet na malo kozmetičkih i toaletnih preparata, snabdijevanje dječijom hranom i opremom i dijetetskim proizvodima, snabdijevanje proizvodima biljnog porijekla, vrši usluge u svrhu promocije zdravlja i prevencije od bolesti radi očuvanja i unapređenja zdravlja građana.

MOJAapoteka je danas tržišni lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih lijekovitih sredstava u RS, te ima najveću apotekarsku mrežu od 49 apoteka i više apotekarskih stanica na području 22 opštine i 1 u Federaciji.

Sveobuhvatan pristup u poimanju zdravlja, kroz ne samo tjelesno,već i mentalno, duhovno i socijalno zdravlje, osnovna je ideja brenda MOJAapoteka.

Rad u našim apotekama je organizovan prema potrebama i zahtjevima stanovništva i upravo su potrebe građana inspirisale uvođenje brojnih novina: uvedeno je dežurstvo 24 sata u Banjaluci, Doboju i Bijeljini; kućna dostava lijekova; uveden je besplatan info-telefon za građanstvo 24 časa dnevno kako bi zainteresovani građani u svakom trenutku mogli dobiti stručne savjete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama.

Posebna pažnja se obraća na stručnost osoblja. Danas imamo više od 190 zaposlenih. Pored zastupljene kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, u našim apotekama obrazuju se diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari uz mentore magistre farmacije i specijaliste.

Rad u apoteci obavlja se u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i dostignutim standardima u apotekarskoj djelatnosti. Među prvima smo podnijeli zahtjev za sertifikaciju kao obavezan standard kvaliteta za sve naše apoteke.