Neki lijekovi zahtijevaju primjenu prije ili poslije jela zbog svog farmaceutskog oblika ili hemijskog sastava. Pri tome će se neki bolje resorbovati na prazan želudac, dok će primjena drugih zahtijevati pun želudac da bi se smanjila neželjena djelovanja lijeka. Farmaceut će kod lijekova za koje smatra da je to bitno sam prilikom izdavanja napomenuti kada da se uzimaju i obrazložiti zašto je to važno.

Postoji veliki broj analgetika koji mogu da se dobiju bez recepta. Oni se mogu rangirati na osnovu jačine svog djelovanja, vremena djelovanja i neželjenih djelovanja koja prouzrokuju. Najbezbjedniji jeste paracetamol i njega prvog preporučujemo, ali je on ujedno često i nedovoljan da pacijentu ublaži bol. Stoga se često preporučuje upotreba acetilsalicilne kiseline, zatim preparata sa fiksnim kombinacijama 2 ili više analgetika i nesteroidnih antireumatika poput ibuprofena, diklofenaka i nimesulida…

Adaptirana mlijeka su dopune ishrani novorođenčeta koje su sastavom prilagođene uzrastu djeteta. Ne postoji dobro ili loše adaptirano mijeko, većina su gotovo istog sastava, sa približnim kalorijskim vrijednostima i količinama vitamina prisutnim u njima. Razlika je uglavnom u njihovom ukusu na koje dijete navikne, pa većina djece ne prihvata promjenu adaptiranog mlijeka. Preporuka svim roditeljima je da prilikom odabira mogu potpuno da se prepuste ličnom izboru, jer za nijednu vrstu nije dokazano da je bolja za dijete ili da će dijete dobiti više na težini.

U „privatnoj putnoj apoteci” je uvijek korisno imati tablete protiv bolova; tablete protiv mučnine u putu; tablete za spuštanje temperature; probiotske tablete za regulaciju crijevne flore koja je najčešće narušena prilikom promjene sredine; antialergijske tablete; kremu za kožu oštećenu opekotinama, posjekotinama; flastere. Napomena da pacijenti sa hroničnim bolestima moraju da ponesu kompletnu terapiju za čitav period koji je planiran da se provede na putovanju.

Osiguranim licima FZO RS dostupno je „podizanje” lijekova na recept na osnovu propisane pozitivne liste lijekova za čiji trošak teret snosi FZO. Lista je formirana da obuhvati osnovne lijekove iz svake grupe lijekova i da pri tome obezbijedi osnovne potrebe pacijenata. Za lijekove koji ne pripadaju ovoj listi pacijenti moraju sami da snose trošak. Pozitivna lista lijekova je svima dostupna na stranici FZO RS.

Lista A lijekova je lista kojom su obuhvaćeni lijekovi za koje troškove snosi Fond zdravstvenog osiguranja u punom iznosu (kategorija pacijenata oslobođenih participacije) ili u 90%-om iznosu za kategoriju pacijenata koji plaćaju participaciju. Listi B pripadaju lijekovi za koje troškove snosi Fond u 50%-om iznosu. A1 je podlista lijekova koji nisu registrovani, ali su neophodni za liječenje, pa se izdaju na recept. 

FZO RS povremeno unosi izmjene u listu lijekova. Te izmjene mogu biti u pravcu dodavanja lijekova na pozitivnu listu ili uklanjanja već postojećih sa liste. Ne postoji pravilo koliko se često promjene dešavaju i većina lijekova je već duži period bez izmjena na listi. Zbog ovoga se može desiti da pacijent svoju terapiju više ne može da dobije preko recepta, ali i da pacijent bude upućen da je lijek koji je do sada morao da plati, od sada može da podigne na recept.

Ne. Svaki antibiotik ima svoj spektar djelovanja i ne postoji neki univerzalni koji se najčešće koristi i koji će pomoći u svakom slučaju. S druge strane, pacijenti su skloni da sami započinju i prekidaju terapiju, što je jako nepovoljno za razvoj bilo koje infekcije, pa je neophodno da isključivo zdravstveni radnik određuje kada i koju antibiotsku terapiju je potrebno primjeniti.

Većina očnih preparata (kapi i masti) se ne izdaju bez ljekarskog recepta. U terapiji se koriste najčešće antibiotski ili kortikosteroidni preparati ili njihove kombinacije, ali je potrebno na osnovu pregleda utvrditi da li se radi o crvenilu kao posljedici alergije, infekciji oka ili mogućem prisustvu stranog tijela. Tek na osnovu pravilno postavljene dijagnoze može se propisati terapija. Izuzetak su kapi sa antiseptičnim djelovanjem ili kapi sa prirodnim komponentama, koje mogu da se dobiju i bez ljekarske preporuke, ali mogu da riješe samo neke blaže upale.

Sedativi su grupa lijekova čije je izdavanje strogo kontrolisano u apotekama i recept mora biti ovjeren od strane ljekara koji ga je propisao i bez istog se ne može kupiti. To ne znači da taj sedativ pripada pozitivnoj listi, ali ovjeren recept je uslov da bi se isti mogao kupiti.