KONTAKTIRAJTE NAS

Sva Vaša pitanja i komentari su dobrodošli!


adresa:
Veselina Masleše 18, 78 000 Banja Luka
telefoni: 051/ 212-820
fax: 051/212-800
kontakt e-mail: info@mojaapoteka.net

Direktor

Nataša Stanojević

Telefon: 051 211 – 662

Faks: 051 211 – 662

Asistent direktora

Duška Ciganović

Telefon: 051 211 – 662

Faks: 051 211 – 662

E mail: duska.ciganovic@mojaapoteka.net

Menadžer finansija

Milka Lukić

Telefon: 051 213 – 314

Faks: 051 218 – 800

E mail: milka.lukic@mojaapoteka.net

Rukovodilac službe pravnih i opštih poslova

Dragana Dobrijević

Telefon: 051 213 – 432

Faks: 051 211 – 662

E mail: dragana.dobrijevic@mojaapoteka.net

Koordinator za marketing

Jovana Granula

Telefon: 051 223 – 512

E mail: jovana.granula@mojaapoteka.net

Stručni saradnik za osnivanje poslovnih jedinica

Želimir Milutinović

Telefon: 065 518 – 985

E mail: zelimir.milutinovic@mojaapoteka.net

Rukovodilac sluzbe nabavke

Nina Ivanović

Telefon: 051 965 – 193

E mail: nina.ivanovic@mojaapoteka.net

Rukovodilac službe prodaje

Mirjana Blagojević

Telefon: 051 965 – 194

E mail: mirjana.blagojevic@mojaapoteka.net

Koordinator rada apoteka

Biljana Travar

Telefon: 051 212 – 820

E mail: biljana.travar@mojaapoteka.net