MOJAapoteka danas


Zdravstvena ustanova MOJAapoteka vrši izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi, promet na malo medicinskih preparata i ortopedskih pomagala, promet na malo kozmetičkih i toaletnih preparata, snabdijevanje dječijom hranom i opremom i dijetetskim proizvodima, snabdijevanje proizvodima biljnog porijekla, vrši usluge u svrhu promocije zdravlja i prevencije od bolesti radi očuvanja i unapređenja zdravlja građana.

 

MOJAapoteka je danas tržišni lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih lijekovitih sredstava u RS, te ima najveću apotekarsku mrežu od 49 apoteka i više apotekarskih stanica na području 22 opštine i 1 u Federaciji.

 

Sveobuhvatan pristup u poimanju zdravlja, kroz ne samo tjelesno,već i mentalno, duhovno i socijalno zdravlje, osnovna je ideja brenda MOJAapoteka.

 

Rad u našim apotekama je organizovan prema potrebama i zahtjevima stanovništva i upravo su potrebe građana inspirisale uvođenje brojnih novina: uvedeno je dežurstvo 24 sata u Banjaluci, Doboju i Bijeljini; kućna dostava lijekova; uveden je besplatan info-telefon za građanstvo 24 časa dnevno kako bi zainteresovani građani u svakom trenutku mogli dobiti stručne savjete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama.

 

Posebna pažnja se obraća na stručnost osoblja. Danas imamo više od 230 zaposlenih. Pored zastupljene kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, u našim apotekama obrazuju se diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari uz mentore magistre farmacije i specijaliste.

 

Rad u apoteci obavlja se u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i dostignutim standardima u apotekarskoj djelatnosti. Među prvima smo podnijeli zahtjev za sertifikaciju kao obavezan standard kvaliteta za sve naše apoteke.Dežurne apoteke

PRVI MAJ

Tel: 051 223 – 540

APOTEKA DOBOJ

Tel: 053 241 – 626

APOTEKA PARK BIJELJINA

Tel: 055 202 - 908
Lijekovi, čajevi, medicinska
pomagala, kozmetika itd. od
sada, na Vašoj kućnoj adresi
dostava porudžbine većih od 10 KM,
svakog dana od 08h do 21h

Besplatna telefonska linija: 0800 50 501

Anketa

Kada birate preparat u apoteci, na Vaš izbor najviše utiče::


Formular za posao
Formular za obavljanje pripravničkog staža