Sektor farmacije


Sektor farmacije, kao najveća funkcionalna cjelina, objedinjuje aktivnosti koje se odnose na snabdijevanje apoteka, izdavanje lijekova na recept i bez recepta, izradu i kontrolu magistralnih preparata te sarađuje sa drugim institucijama u cilju promocije zdravlja.

 

Naše apoteke vrše promet lijekova na malo koji obuhvata nabavku, skladištenje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta. Pored navedenog u apoteci se vrši snabdijevanje dječijom hranom i opremom i dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja, proizvodima biljnog porijekla, savjetovanje u vezi sa propisivanjem, odnosno pravilnom primjenom i čuvanjem lijekova, medicinskih sredstava i ostalih preparata kojima se vrši promet na malo u apotekama, kao i usluge koje služe u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvenog vaspitanja i savjetovanja radi očuvanja i unapređivanja zdravlja građana.

 

Funkcija ljudskih resursa u Mojoj apoteci se uvijek smatrala velikim bogatstvom te zauzima vodeći položaj u pitanjima koji utječu na strateško usmjeravanje poslovanja.

 

Danas imamo preko 230 zaposlenih, od toga više od 190 zaposlenih u apotekama. Farmacetuski timovi u našim apotekama obezbjeđuju apotekarske usluge u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i zahtjevima novih standrda u apotekarskoj djelatnosti, a sve u cilju kako bi naši sugrađani u nama prepoznali sigurnog partnera u promociji i očuvanju zdravlja.Dežurne apoteke

PRVI MAJ

Tel: 051 223 – 540

APOTEKA DOBOJ

Tel: 053 241 – 626

APOTEKA PARK BIJELJINA

Tel: 055 202 - 908
Lijekovi, čajevi, medicinska
pomagala, kozmetika itd. od
sada, na Vašoj kućnoj adresi
dostava porudžbine većih od 10 KM,
svakog dana od 08h do 21h

Besplatna telefonska linija: 0800 50 501

Anketa

Kada birate preparat u apoteci, na Vaš izbor najviše utiče::


Formular za posao
Formular za obavljanje pripravničkog staža