Riječ direktora


Promocija zdravog načina života i unapređenje zdravlja stanovništva obezbeđenjem dostupnih, efikasnih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda i pružanjem apotekarske usluge od strane visokokvalitetnih i stručnih zaposlenika, u efikasnom i efektivnom lancu savremenih i inovativnih apoteka, je misija koju MOJAapoteka dosledno sledi.

 

Sveobuhvatan pristup u poimanju zdravlja, kroz ne samo telesno,već i mentalno i socijalno zdravlje, osnovna je ideja brenda MOJAapoteka. U skladu sa tim je i ideja o drugačijoj, otvorenoj, dinamičnoj komunikaciji apotekara i korisnika, kao i stalno podizanje svesti građana o značaju prevencije i pravilne terapije bolesti.

 

MOJAapoteka je nastala kao delo domaće kreativnosti, a rezultat je internacionalnih iskustava i razumevanja potreba domaćeg tržišta. MOJAapoteka je dizajnirana prema najsavremenijim svetskim standardima, što podrazumeva apoteku otvorenog tipa, uz neposredan kontakt između naših sugrađana i apotekara. 

 

MOJAapoteka je posebna pre svega po tome što je kreirana tako da može pravovremeno da odgovori na sve potrebe korisnika u vezi sa zdravljem. MOJAapoteka je danas lider u maloprodaji lekova i pomoćnih lekovitih sredstava u RS, te ima najveću apotekarsku mrežu od 50 apoteka i više apotekarskih stanica na području 22 opštine u Republici Srpskoj i 1 u Federaciji.

 

Pozicija tržišnog lidera rezultat je kontinuiranog ulaganja u kvalitet i modernizaciju procesa rada naših apoteka te stalne težnje ka zadovoljenju potreba naših sugrađana. 

 

Značajnim investicionim ulaganjima u otvaranje novih apoteka, implementacijom novog koncepta rada otvorenih receptura, kontinuiranim uvođenjem šireg asotimana lekova i drugih proizvoda, pažljivim kreiranjem ponude koja može pravovremeno da odgovori na sve potrebe korisnika u vezi sa zdravljem, ulaganjem u ljudske resurse i tehnologiju, te potpunoj usmerenosti ka zadovoljenju potreba građana u smislu pružanja najkvalitetnijih usluga apotekarske delatnosti, uspevamo sačuvati poverenje naših sugrađana i sticati nove zadovoljne korisnike. 

 

MOJAapoteka je u 2016. godini ostvarila uspešan poslovni rezultat i pored svih negativnih kretanja u vreme ekonomske krize i nepovoljnijih uslova poslovanja. Tome je doprinelo veliko angažovanje svih zaposlenih radnika MOJAapoteka koji obezbeđuju da se poslovanje odvija u skladu sa smernicama Dobre apotekarske prakse i najvišim standardima u apotekarskoj delatnosti.

 

MOJAapoteka je danas simbol visokog standarda u domenu apotekarske delatnosti, gde naši sugrađani u svakom trenutku mogu da dobiju stručne savete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama. 

 

U narednom periodu, MOJAapoteka će nastaviti sa aktivnostima koje podrazumevaju ulaganje u kvalitet i modernizaciju procesa rada, otvaranje apoteka na novim geografskim tržištima i renoviranje postojećih apoteka, a sve u cilju zadovoljenju potreba naših sugrađana. Na taj način ostvarujemo našu viziju da smo savremena ustanova u funkciji kupaca, zaposlenih i šire javnosti, koja je spremna da zadovolji sve potrebe korisnika iz domena apotekarske djelatnosti, u cilju promocije, očuvanja i poboljšanja zdravlja stanovništva. 

 

Ovom prilikom želim da se zahvalim našim sugrađanima na ukazanom poverenju, svim zaposlenima koji svojim entuzijazmom, trudom i znanjem doprinose daljem razvoju naše ustanove i svim poslovnim partnerima koji su u proteklom periodu zajedno sa nama radili na promociji, očuvanju i unapređenju zdravlja naših sugrađana.


Nataša StanojevićDežurne apoteke

PRVI MAJ

Tel: 051 223 – 540

APOTEKA DOBOJ

Tel: 053 241 – 626

APOTEKA PARK BIJELJINA

Tel: 055 202 - 908
Lijekovi, čajevi, medicinska
pomagala, kozmetika itd. od
sada, na Vašoj kućnoj adresi
dostava porudžbine većih od 10 KM,
svakog dana od 08h do 21h

Besplatna telefonska linija: 0800 50 501

Anketa

Kada birate preparat u apoteci, na Vaš izbor najviše utiče::


Formular za posao
Formular za obavljanje pripravničkog staža