Društvena odgovornost


Društveno odgovorno poslovanje MOJAapoteka pozicionirano je na etičkim principima kao i otvorenosti prema pacijentima, kupcima, zaposlenima, društvenoj zajednici , saradnicima, kao i dobavljačima roba i usluga.

 

Poslovanje Moje apoteke odvija se u elektronskoj formi što značajno olakšava rad i komunikaciju, kako internu tako i eksternu, a posebno sa Fondom zdravstvenog osiguranja s kojim je zaključen ugovor o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima.          

Rad je organizovan prema potrebama i zahtjevima stanovništva kao i dežurstvo 24 sata neprekidno za područje grada Banja Luka, grada Doboj i grada Bijeljina.

Pored otvarenih novih apoteka u najudaljenijim opštinama Republike Srpske, otvorene su i apotekarske stanice u udaljenim prigradskim i seoskim područjima kako bi bila obezbijeđena dostupnost apotekarske usluge što većem broju stanovništva.

Kvalitativna novina u radu apoteka u sastavu MOJAapoteka je besplatan info-telefon za stanovništvo 24 sata, kako bi zainteresovani u svakom trenutku mogli dobiti stručnu informaciju o lijekovima ili stručni savjet iz oblasti farmaceutske struke.

U skladu sa važećom regulativom iz oblasti apotekarske djelatnosti MOJAapoteka primjenjuje  smjernice Dobre apotekarske prakse, koje predstavljaju smjernice  za obezbjeđenje kvaliteta u pružanju apotekarskih usluga.

Opredijeljenost za kvalitet potvrđena je, u skladu sa regulativom iz oblasti zdravstvene zaštite, podnošenjem zahtjeva za sertifikaciju svih apoteka u sastavu MOJAapoteka, kao obaveznog  standarda za sve zdravstvene ustanove.

Pored kontinuirane edukacija zdravstvenih radnika (kongresi, seminari, predavanja...) u  apotekama se edukuju i pripravnici- diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari, po propisanom programu.  

Svjesni činjenice da samo ambiciozni i stručni kadrovi mogu doprinositi razvoju i zajedničkom uspjehu, u Mojoj apoteci podrška se daje zaposlenima kroz definisane kriterije nagrađivanja za ostvarene izuzetne rezultate u poslovanju.

Kao društveno odgovorna ustanova MOJAapoteka podršku daje i sportskim, kulturnim i humanitarnim projektima u skladu sa zahtjevima i mogućnostima.

Principi Moje apoteke u poslovanju, kao i stalno unapređenje  farmaceutske struke, imaju  za konačan cilj, zadovoljnog  klijenta, koji će u pruženoj usluzi prepoznati kvalitet definisan standardima sigurnosti u pružanju apotekarske usluge.Dežurne apoteke

PRVI MAJ

Tel: 051 223 – 540

APOTEKA DOBOJ

Tel: 053 241 – 626

APOTEKA PARK BIJELJINA

Tel: 055 202 - 908
Lijekovi, čajevi, medicinska
pomagala, kozmetika itd. od
sada, na Vašoj kućnoj adresi
dostava porudžbine većih od 10 KM,
svakog dana od 08h do 21h

Besplatna telefonska linija: 0800 50 501

Anketa

Kada birate preparat u apoteci, na Vaš izbor najviše utiče::


Formular za posao
Formular za obavljanje pripravničkog staža