Uslovi korištenja


Svi posjetioci internet prezentacije www.mojaapoteka.net saglasni su sa sljedećim uslovima korištenja:


Internet prezentacija www.mojaapoteka.net, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namjenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.mojaapoteka.net sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske i koje je sastavni dio pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zamjeniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog ljekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Prije upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.mojaapoteka.net, pacijenti moraju konsultovati ljekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te MOJAapoteka ne može biti, na bilo koji način, odgovoran za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica;

 

MOJAapoteka će nastojati da podaci i informacije na www.mojaapoteka.net budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa www.mojaapoteka.net na svoj sopstveni rizik. MOJAapoteka ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vrijeme korištenja www.mojaapoteka.net;

 

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rješenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.mojaapoteka.net zaštićeni su kao autorska djela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće saglasnosti od strane MOJAapoteka, MOJAapoteka će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mjere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.mojaapoteka.net predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva MOJAapoteka, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

 

MOJAapoteka zadržava pravo da izmjeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.mojaapoteka.net, u bilo koje vrijeme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obavještenja;

 

MOJAapoteka zadržava pravo da na www.mojaapoteka.net postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova;

 

Informacije koje su sadržane na www.mojaapoteka.net mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porijekla informacija i MOJAapoteka kao njihovog isključivog vlasnika;

 

Bilo koja informacija koju posjetioci sajta pošalju MOJAapoteka putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati povjerljivom informacijom i MOJAapoteka zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta;

 

MOJAapoteka poštuje privatnost posjetilaca www.mojaapoteka.net, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.mojaapoteka.net koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posjetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi www.mojaapoteka.net koriste zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. MOJAapoteka neće pružiti informacije o posjetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posjetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, MOJAapoteka nastoji da zaštiti informacije o posjetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.Dežurne apoteke

PRVI MAJ

Tel: 051 223 – 540

APOTEKA DOBOJ

Tel: 053 241 – 626

APOTEKA PARK BIJELJINA

Tel: 055 202 - 908
Lijekovi, čajevi, medicinska
pomagala, kozmetika itd. od
sada, na Vašoj kućnoj adresi
dostava porudžbine većih od 10 KM,
svakog dana od 08h do 21h

Besplatna telefonska linija: 0800 50 501

Anketa

Kada birate preparat u apoteci, na Vaš izbor najviše utiče::


Formular za posao
Formular za obavljanje pripravničkog staža