Formular za posao

Prijavljujem se za posao *

*
Diplomirani famaceut sa 300 ECTSDiplomirani famaceut sa 180 ECTSFarmaceutski tehničar

Osnovni podaci

Ime i prezime *

Godina rođenja *

Mjesto/Država *

Pol *
ŽenskiMuški

Telefon/mob.telefon *

E-mail*

Apoteka u kojoj je obavljen pripravnički staž

Radno iskustvo *
DaNe

Ako je prethodni odgovor da – godina

Kratka biografija

Kratka biografija u obliku fajla