GRAD BANJA LUKA

Prvi maj

 

Adresa: Ul. Milana Tepića br.17. B. Luka

Telefon: 051 223 – 540

Fax: 051 212 – 579

Radno vrijeme: 0,00 – 24,00

Subota: 0,00 – 24,00

Nedjelja: 0,00 – 24,00

Šef apoteke: Mirjana Blagojević

E-mail: ap.1maj

GRAD BIJELJINA

Park

 

Adresa: Nikole Tesle 29, Bijeljina

Telefon: 055 202 – 908

Radno vrijeme: 0,00 – 24,00

Subota: 0,00 – 24,00

Nedjelja: 0,00 – 24,00

Šef apoteke: Angelina Despotović

E-mail: ap.parkbijeljina

GRAD DOBOJ

Apoteka Doboj

 

Adresa: Ul. Nemanjina l8 Doboj

Telefon: 053 241 – 626

Radno vrijeme: 0,00 – 24,00

Subota: 0,00 – 24,00

Nedjelja: 0,00 – 24,00

Šef apoteke: Selvira Čvorić

E-mail: ap.doboj