BEST BUY Award

Početkom ove godine obaviješteni smo da je Z.U. Moja apoteka dobitnik prestižne nagrade “Best Buy Award” za 2019/2020. godinu u kategoriji “Lanac apoteka”, medalje koja predstavlja znak najboljeg odnosa cijene i kvaliteta na osnovu mišljenja i iskustva potrošača.

Istraživanja „Best Buy Award“ potpisuje švicarska kuća ICERTIAS – International Certification Association sa sjedištem u Zurichu. Istraživanje „Best Buy Award“- Bosna i Hercegovina 2019/2020., provedeno je u skladu s odredbama Međunarodnog kodeksa za provođenje tržišnih i društvenih istraživanja koje su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Evropsko udruženje istraživačkih stručnjaka (ESOMAR).

Ova nagrada je jedina nagrada koja se dodjeljuje na osnovu iskustva i mišljenja korisnika i potrošača o odnosu cijene i kvaliteta, koristeći inovativnu DEEPMA metodu istraživanja.

Bitno je napomenuti da Best Buy Award istraživanje mjeri iskustvo i zadovoljstvo potrošača odnosom cijene i kvaliteta robe i usluga, na osnovu njihovog ličnog iskustva ili iskustva njima bliskih osoba.

Istraživanje u BiH je izvršeno u januaru 2019. godine, a Z.U. Moja apoteka je dobila najveći broj glasova od strane kupaca u konkurenciji lanaca apoteka. Pitanje koje je postavljeno ispitanicima je glasilo: „Navedite naziv lanca apoteka koji po vašem ličnom iskustvu ili iskustvu vaših bližih nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta na bosanskohercegovačkom tržištu”. Pitanja su bila otvorenog tipa, odnosno ispitanicima nisu bili ponuđeni odgovori, već su oni sami mogli slobodno navoditi ono što smatraju najprimjerenijim odgovorom na postavljena pitanja.

Samo preduzeća, proizvodi i usluge koje u nekom od „Best Buy Award“ istraživanja, u nekoj od kategorija osvoje prvo mjesto, odnosno najveći broj glasova potrošača, mogu nositi „Best Buy Award“ medalju koja predstavlja znak najboljeg odnosa cijene i kvaliteta na osnovu mišljenja i iskustva potrošača. I ove godine Moja apoteka je definitivno bila vaš izbor.

Podsjećamo da je Z.U. Moja apoteka ovu nagradu dobila i za 2013/2014. i 2015/2016. godinu. Takođe, dobitnik smo i „Quadal“ nagrade za 2016/2017. godinu u kategoriji “Lanac apoteka” koji nudi apsolutno najviši nivo kvaliteta usluge na bosanskohercegovačkom tržištu. A nagrade “Customer’s friend” iz 2017. godinu pokazuje da Moja apoteka sa superiornom pažnjom i izvrsnošću vodi računa o svojim kupcima i klijentima u Bosni i Hercegovini.