OPŠTINA VIŠEGRAD

Apoteka Vita

 

Adresa: Ive Andića br. 17 Višegrad

Telefon: 058 490-115

Radno vrijeme: 7,30 – 21,00

Subota: 8,00 – 13,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Gordana Savić

E-mail: ap.vita