OPŠTINA TESLIĆ

Apoteka Teslić

 

Adresa: Ul. Marka Pejića bb Teslić

Telefon: 053 433 – 910

Radno vrijeme: 9,00 – 17,00

Subota: 8,00 – 14,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Nataša Đermanović

E-mail: ap.teslic

Apoteka Teslić 2

 

Adresa: Ul. Svetog Save br. 78

Telefon: 053 430 – 910

Radno vrijeme: 7,00 – 22,00

Subota: 8,00 – 20,00

Nedjelja: 8,00 – 15,00

Šef apoteke: Almin Demirović

E-mail: ap.teslic2