OPŠTINA STANARI

Apoteka Stanari

 

Adresa: Ul. Stanari br.bb Stanari

Telefon: 053 290 – 991

Radno vrijeme: 8,00 – 15,00

Subota: 8,00 – 12,00

Nedjelja: 8,00 – 12,00

Šef apoteke: Sanja Protić

E-mail: ap.stanari

Apoteka “Rudar” Stanari

 

Adresa: Raškovci bb Stanari

Telefon: 053 962 – 525

Radno vrijeme: 7,00 – 20,00

Subota: 8,00 – 15,00

Nedjelja: 8,00 – 15,00

Šef apoteke: Maja Bilanović

E-mail: ap.rudar