OPŠTINA SRBAC

Apoteka Razboj Ljevčanski

 

Adresa: Srbac

Telefon: 051 755 – 281

Radno vrijeme: 8,00 – 15,00

Subota: 8,00 – 13,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Dragica Rosić

E-mail: ap.razboj

Apoteka Srbac 1

 

Adresa: Ul. Ljubovijska 4, Srbac

Telefon: 051 740 – 447

Radno vrijeme: 8,00 – 20,00

Subota: 8,00 – 16,00

Nedjelja: 8,00 – 13,00

Šef apoteke: Ivana Miljević Tesla

E-mail: ap.srbac