OPŠTINA PRNJAVOR

Apoteka Prnjavor

 

Adresa: Laze Lazarevića br.17, Prnjavor

Telefon: 051 640 – 350

Radno vrijeme: 7,30 – 20,30

Subota: 8,00 – 15,00

Nedjelja: 8,00 – 14,00

Šef apoteke: Biljana Novković

E-mail: ap.prnjavor