OPŠTINA PRNJAVOR

Apoteka Prnjavor

 

Adresa: Ul. Karađorđeva br. 4. Prnjavor

Telefon: 051 640 – 350

Radno vrijeme: 7,30 – 20,30

Subota: 7,30 – 19,30

Nedjelja: 9,00 – 12,00

Šef apoteke: Biljana Novković

E-mail: ap.prnjavor