GRAD PRIJEDOR

Centralna apoteka Prijedor

 

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 46 Prijedor

Telefon: 052 – 234 – 840

Radno vrijeme: 7,00 – 21,30

Subota: 7,30 – 21,00

Nedjelja: 8,00 – 16,00

Šef apoteke: Svjetlana Gruban Kukić

E-mail: ap.centralnaprijedor