OPŠTINA PETROVO

Apoteka Ozren

 

Adresa: Ozrenskih brigada bb Petrovo

Telefon: 053 260-313

Radno vrijeme: 8,00 – 20,00

Subota: 8,00 – 16,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Snježana Simić

E-mail: ap.petrovo