OPŠTINA PALE

Gradska apoteka Pale

 

Adresa: Svetosavska 24 Pale

Telefon: 057/962-500

Radno vrijeme: 7,30 – 21,00

Subota: 8,00 – 18,00

Nedjelja: 8,00 – 14,00

Šef apoteke: Ana Kovačević

E-mail: ap.gradskaapoteka