OPŠTINA MODRIČA

Apoteka „28.Jun“

 

Adresa: Ul. Svetosavska br. 20 Modriča

Telefon: 053 813 – 342

Radno vrijeme: 7,00 – 21,00

Subota: 8,00 – 20,00

Nedjelja: 10,00 – 18,00

Šef apoteke: Nikolina Vasiljević

E-mail: ap.modrica