OPŠTINA MILIĆI

Apoteka Sveti Nikola

 

Adresa: Ul. Sveti Nikola 1-3 Milići

Telefon: 056 741 – 665

Radno vrijeme: 8,30 – 16,30

Subota: 8,00 – 14,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Jela Petrović

E-mail: ap.milici