OPŠTINA LAKTAŠI

Apoteka Laktaši

 

Adresa: Ul. Karađorđeva bb Laktaši

Telefon: 051 535 – 520

Radno vrijeme: 8,00 – 20,00

Subota: 8,00 – 15,00

Nedjelja: 9,00 – 12,00

Šef apoteke: Dragana Jež

E-mail: ap.laktasi

Apoteka Laktaši 2

 

Adresa: Ul. Nemanjina 12 Laktaši

Telefon: 051 530 – 604

Radno vrijeme: 8,00 – 21,30

Subota: 8,00 – 18,00

Nedjelja: 8,00 – 16,00

Šef apoteke: Suzana Pavlović

E-mail: ap.laktasi2