OPŠTINA KNEŽEVO

Apoteka Kneževo

 

Adresa: Ul. Rajka Dukića bb Kneževo

Telefon: 051 594 – 060

Radno vrijeme: 8,00 – 15,00

Subota: 8,00 – 13,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Goran Keleman

E-mail: ap.knezevo