OPŠTINA GRADIŠKA

Apoteka Neven

 

Adresa: Ul. Vidovdanska br.12. Gradiška

Telefon: 051 814 – 640

Radno vrijeme: 7,30 – 20,30

Subota: 8,00 – 16,00

Nedjelja: ne radi

Šef apoteke: Vesna Kovačević Nježić

E-mail: ap.neven

Apoteka SAVA

 

Adresa: Ul. Kozarskih brigada br.2. Gradiška

Telefon: 051 816 – 020

Radno vrijeme: 7,30 – 21,00

Subota: 7,30 – 21,00

Nedjelja: 8,00 – 14,00

Šef apoteke: Jovana Spasojević

E-mail: ap.sava