GRAD DOBOJ

Apoteka Doboj

 

Adresa: Ul. Nemanjina l8 Doboj

Telefon: 053 241 – 626

Radno vrijeme: 0,00 – 24,00

Subota: 0,00 – 24,00

Nedjelja: 0,00 – 24,00

Šef apoteke: Selvira Čvorić

E-mail: ap.doboj

Apoteka Centar Doboj

 

Adresa: UL Svetog Save 5 Doboj

Telefon: 053 225 – 311

Radno vrijeme: 7,00 – 22,00

Subota: 7,30 – 21,00

Nedjelja: 8,00 – 14,00

Šef apoteke: Jasna Jerinić

E-mail: аp.centardoboj