OPŠTINA BROD

Apoteka Brod

 

Adresa: TC Fructa Trade, Kralja Petra I oslobodioca

Telefon: 053/612-666

Radno vrijeme: 8,00 – 22,00

Subota: 8,00 – 22,00

Nedjelja: 8,00 – 18,00

Šef apoteke: Ikonija Pekez

E-mail: ap.brod