OPŠTINA BRATUNAC

Apoteka “25. septembar”

 

Adresa: Petra Kočića bb Bratunac

Telefon: 056/962-910

Radno vrijeme: 7,30 – 20,30

Subota: 8,00 – 19,00

Nedjelja: 9,00 – 13,00

Šef apoteke: Bojan Iličić

E-mailap.25septembar